Frps innvandrerfiendtlige retorikk

I over 30 år har Fremskrittspartiet (Frp) vært berømt for å utnytte de vanskeligstilte i samfunnet i sin kamp for å sikre seg flere velgere.
De er kjent for å utnytte frykten for det ukjente og uvitenheten blant majoritetsbefolkningen, og i tillegg forsterker partiet eksisterende fordommer om de svakeste i samfunnet. Det kommer derfor ikke som en overraskelse at partiets innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen nylig foreslo en strengere og til dels rasistisk Utlendings- og integreringslov. Frp ønsker å redusere antall flyktninger og asylsøkere og stenge Norges grenser for blant annet ”analfabeter, islamister og ressurssvake grupper”. Men konvertitter til kristendommen derimot, ”som omfavner vestlige verdier som toleranse og ytringsfrihet”, mente den innvandringspolitiske talsmannen ”åpenbart [er] lettere å integrere enn de som har fundamentalistiske verdier (...). Sannsynligheten er større for at den vestlige tenkningen står sterkt i kristne menigheter”.

Hvis Amundsens argument om at vestlig tenkning står sterkt i kristendommen og mennesker som har konvertert til religionen derfor vil være lettere å integrere kan han kanskje forklare hvor The Lord’s Resistance Army (LRA) i Uganda står på Frps integreringsskala? LRA har terrorisert befolkningen i Uganda og Sudan i 19 år og tvunget 1.6 millioner mennesker på flukt i kristendommens navn. De bruker tekster fra bibelen som ”For det er ikke dere som taler, men det er deres Fars Ånd som taler gjennom dere. Bror skal sende bror i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død. Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst” (Matt 10:20-22) for å forsvare at de tvinger barn til drepe sine foreldre for så å bli rekruttert som barnesoldater i LRA. Det er derfor umulig å stole på Frp når de manipulerer virkeligheten og sannheten for å forsvare sine politiske forslag.

Frps uvitenhet om den økonomiske, historiske og politiske konteksten til folket de angriper skinner gjennom i deres forslag. Det er ingen interesse for årsakene til migrasjonen til Norge eller forståelse for den psykiske påkjenning mange opplever av å flykte fra landene sine. Frps har aldri vært opptatt av like muligheter for alle – deres hykleri vises i deres forslag om å ha norsktalende, spansk helsepersonal på sykehjemmene i Spania. Noe tilsvarende ville partiet selvsagt ikke ha godtatt av etniske minoriteter som ønsker arabisk- eller urdutalende sykepleiere på norske sykehjem.

Norge spilte ikke en direkte rolle i kolonialisme fra 1800-tallet, men vi har likevel et ansvar for å forstå de negative  konsekvensene av vestlig moderniseringen i opplysningens navn, som Norge i senere tid har tjent på. Det er viktig å sette historiske hendelser i perspektiv. Nedbrytningen og de langsiktige sosioøkonomiske konsekvensene av at kolonialisme og industrialisering, der 30 millioner afrikanere ble kidnappet fra det Afrikanske kontinentet for å bygge det nye Amerika, massakre av titalls millioner mennesker av europeere i Asia og Midtøsten, bruk av millioner av fattige mennesker for å skaffe billig arbeidskraft for kolonimaktene, er alle eksempler på prosesser vi må forstå bedre. Og la oss ikke glemme den  vestlige verdens finansiering, med USA i spissen, av regimer i Midtøsten og maktsyke og blodsultne figurer som Saddam Hussein og Osama bin Laden; samt hvordan den vestlige verden finansierte og tjente på våpensalg til konfliktområder hvor folkemord hadde blitt dokumentert av blant annet Amnesty International og noen få modige journalister. I nåtiden må vi ikke glemme den vestlig verdens Krigen mot Terror som har ført flere millioner mennesker på flukt, og totalt ødelagt infrastrukturen i Irak, og gitt økt fare for terroraksjoner i Europa.

Vi kan ikke bare trekke på skuldrene slik Frp gjør, og tro at situasjonen på andre siden av ordkloden ikke påvirker oss eller at vi ikke har noe ansvar for de som ønsker et trygt sted å bo. Det er bekymringsfullt at det vil ta en mann eller kvinne fra Midtøsten 140 år å fordoble sine inntekter, mens i andre deler av verden det kan ta 10 år. Det er også slik at hver femte araber lever på $ 2 per dag (AHDR-rapport). Folks liv må sees i sammenheng med den situasjon de lever i, slik at vi har en mer human og rettferdig Utlendings- og integreringslov og samtidig en mer balansert og nyansert mediadekning av virkeligheten.

Vi har alle et ansvar, og jeg lurer når Frp skal ta på seg ansvaret for å ikke servere det norske samfunnet fordomsfull og hatefull propaganda i media. Vi trenger flere dyktige politikere fra andre partier som tør å stå imot Frps innvandrerfiendtlig propaganda. Politikere som ser at Frps retorikk fører til at flere etniske minoriteter ikke føler seg som en del av det samfunnet de lever i.