Foto: Illustrasjon.

Arbeidslivskriminalitet - historikk og status

Vi inviterer til Fafo Østforum seminar. 

Arbeidslivskriminalitet er ikke noe nytt. Men den store arbeidsinnvandringen i årene etter 2004 skapte grunnlag for mer kriminalitet. På dette seminaret presenteres både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017.

Tilfanget av arbeidskraft fra utlandet har muliggjort mer kriminalitet fordi arbeidsinnvandrere kan være lettere å utnytte enn norske arbeidstakere. Samtidig tilpasser de kriminelle seg. De framstår nå som mer lovlydige, og mye tyder på at de har lært seg hvordan man skal unngå oppmerksomhet fra norske myndigheter.

På dette seminaret presenteres to ferske rapporter om arbeidslivskriminalitet. Den ene rapporten er en situasjonsbeskrivelse utarbeidet av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

Den andre rapporten handler om former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet mellom 1973 og 2015, og er laget av Samfunnsøkonomisk analyse.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo-forsker og prosjektleder for Fafo Østforum

Presentasjon av to nye rapporter:

«Arbeidslivskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2017» ved Marit E. Klemetsen, analytiker ved Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES)

«Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet» ved samfunnsøkonom Fernanda Winger Eggen og seniorøkonom Marina Rybalka, Samfunnsøkonomisk analyse (SØA)

Pause

Kommentarer ved:

Bjørn Marhaug, koordinator, A-krimsenteret i Oslo

Ørnulf Halmrast, regiondirektør, Arbeidstilsynet Oslo

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo 

www.AutoDeler.co.no