Søk i Utrops arkiv:

– En åpen debatt minsker høyreekstrem vold

Frp og en åpen innvandringsdebatt er viktige årsaker til at Norge har lite høyreekstrem vold, mens det motsatte er tilfelle i Sverige, er tonen fra forsker.

Norge tar imot færre kvoteflyktninger

FN-sambandet mener det er beklagelig at regjeringen ikke følger FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sin oppfordring om at Norge øker antallet kvoteflyktninger.

«Familiens ære må beskyttes»

Ungdom kan og er villige til dialog. Det er mulig å få resultater i løpet av kort tid, men kunnskap om fasilitering er viktig. 

Flerkulturell og kvinnelig festivalprofil

Årets CODA-festival presenterer et mangfold av flerkulturelle danseforestillinger fra inn-og utland, mange av dem skapt av høyt profilerte kvinnelige koreografer.

Utrop som e-avis

Spilleavhengigheten blant innvandrere er høy

Innvandrere i Europa er overrepresentert på statistikker når det gjelder spilleavhengighet.

Les mer

Velkommen til kommunikasjonsseminar på Ullevål

Velkommen til vårt årlige seminar på Ullevål sykehus, Kunnskapsrik og trygg i møte med minoritetsspråklige familier.

43 dager igjen

Ny attraksjon i mangfoldig bydel

Torsdag åpnet det splitter nye Stovnertårnet, Oslos nyeste satsing på urbant friluftsliv.

Sikh blir historisk i Canada

Jagmeet Singh (bildet) er den første politikeren med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn som velges som leder for et politisk parti i Canada. 

Sterkt preget av opplevelsene i Iran

– Jeg er glad for å være i Norge igjen, sier den tidligere utviste iranskfødte flyktningkvinnen Leila Bayat til TV2 etter å ha landet på Gardermoen fredag.

Søk i et flerkulturelt digitalt bibliotek

Norskfødte med innvandrerforeldre tjener bedre

Tall fra SSB viser at inntekten til innvandrere i jobb er vesentlig dårligere enn befolkningen for øvrig. Samtidig viser tallene er inntektsmessig hopp fra første- til andregenerasjon.

Statsbudsjettsmillioner til integrering

Regjeringen foreslår blant annet å bevilge to millioner kroner til en mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap i budsjettet for 2018.

– HRS sine grove feil

Samfunnsdebattanten og mediekritikeren Doremus Schafer har i en kommentarartikkel gjennomgått det han kaller for "Human Rights Services (HRS) tidligere eskapader". 

Forskere informerer om flyktningbarns traumer

Heftet "Flyktningkompetent barnehage" skal gjøre barnehageansatte rustet til å møte flyktningbarn og gi dem en bedre forståelse av hvordan man oppdager at et barn er traumatisert. 

Utrop på Facebook
Annonse

Fortsetter å satse på mangfold

– Egentlig skulle vi gjerne vært fargeblinde og 100 prosent fokuserte på kompetanse alene, men dessverre er det ikke slik. Vi har derfor iverksatt en del mangfoldstiltak i Posten som en del av samfunnsansvaret vårt, sier konserndirektør Randi Løvland til Utrop.

Annonse

Innvandrere og diabetes

Diabetesforbundet har mye tilrettelagt informasjon for personer med innvandrerbakgrunn.

Annonse

Interessante fakta om dekk

Dekk er en av bilens aller viktigste komponenter, og de aller fleste kjøper, bytter og håndterer mange sett med dekk i løpet av livet. 

Annonse

Utforsk den norske folkesjelen denne sommeren

Nordmenn er ikke alltid de enkleste å bli kjent med. Vi snakker ikke med hendene som
italienerne og har ikke mimikken til spanjolene. Så for utlendinger som kommer til Norge kan
det være vanskelig å få tak i hva som er den norske folkesjelen. Hva er det som gjør nordmenn til
nordmenn.

Fratatt mulighet til å få kontantstøtte

Vanja Brox ble nektet kontantstøtte på grunn av en ny lovendring som sikter etter å få flere innvandrere i jobb og flere barn i barnehagen. KrF ønsker å vrake ordningen. 

LDO vil ha spesifikk handlingsplan

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm etterlyser en handlingsplan mot muslimhat i Norge.

Freder statsstøtten til HRS

Statsminister Erna Solberg signaliserer at budsjettet inneholder forslag om fortsatt støtte til nettstedet og organiusasjonen Human Rights Service (HRS).