Søk i Utrops arkiv:

13 domfellelser og to frifinnelser for hatkriminalitet

Oslo politidistrikt har publisert en oversikt over noen av de mest sentrale domfellelsene for hatkriminalitet i Oslo tingrett i perioden 2015-2017.

Verdensdags-markering i Drammen

Verdensdagen for psykisk helse ble nylig markert i den flerkulturelle Drammens-bydelen Fjell.

– Alle burde være antirasister!

Kampen mot rasisme er altfor viktig til å bli plassert i en politisk venstre- eller høyrebås, og det samme gjelder kampen mot æreskultur, skriver forfatter Namra Saleem.

Flere vil bli flyktning-frivillige

I snitt kommer det hver dag inn 45 meldinger fra folk som vil bli frivillige til de registrerte organisasjonene på nettsiden frivillig.no.

Utrop som e-avis

Spilleavhengigheten blant innvandrere er høy

Innvandrere i Europa er overrepresentert på statistikker når det gjelder spilleavhengighet.

Les mer

Velkommen til kommunikasjonsseminar på Ullevål

Velkommen til vårt årlige seminar på Ullevål sykehus, Kunnskapsrik og trygg i møte med minoritetsspråklige familier.

38 dager igjen

Slik ble HRS reddet av Frp

IMDi (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) slo fast at Human Rights Service (HRS) brøt vilkårene for statsstøtte og burde miste pengene. Justisdepartementet, styrt av Frp, endret vilkårene med én setning, og beholdt HRS på budsjettet.

– For få innvandrere på Fagforbundets landsmøte

Knapt en delegat med innvandrerbakgrunn var å se på Fagforbundets landsmøte, som ble avholdt sist helg. Tidligere forbundsstyremedlem Eddie Whyte (bildet) reagerer.

Færre barn blant innvandrerkvinner

Fruktbarheten er fortsatt på vei ned i Norge, og trenden gjør seg også gjeldende blant kvinner med innvandrerbakgrunn.

Søk i et flerkulturelt digitalt bibliotek

– Unge biter mindre på fryktretorikk

Kampen mot rasisme og fremmedfrykt er enkeltsaken som opptar ungdommene mest, viser Fagforbundets ungdomsbarometer. Antirasistisk Senter mener unge i Norge biter mindre på fryktretorikk og er generelt mer åpne.

Sprikende reaksjoner på «urbefolkningskostyme»

Ap-nestleder Hadia Tajik mener Frps Siv Jensen var en "fin Pocahontas" da hun kledde seg ut som indianer under Finansdepartementets høstfest. Andre er langt mer kritiske, og ser dette som "kulturell appropiasjon."

– En åpen debatt minsker høyreekstrem vold

Frp og en åpen innvandringsdebatt er viktige årsaker til at Norge har lite høyreekstrem vold, mens det motsatte er tilfelle i Sverige, er tonen fra forsker.

Norge tar imot færre kvoteflyktninger

FN-sambandet mener det er beklagelig at regjeringen ikke følger FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sin oppfordring om at Norge øker antallet kvoteflyktninger.

Utrop på Facebook
Annonse

Fortsetter å satse på mangfold

– Egentlig skulle vi gjerne vært fargeblinde og 100 prosent fokuserte på kompetanse alene, men dessverre er det ikke slik. Vi har derfor iverksatt en del mangfoldstiltak i Posten som en del av samfunnsansvaret vårt, sier konserndirektør Randi Løvland til Utrop.

Annonse

Innvandrere og diabetes

Diabetesforbundet har mye tilrettelagt informasjon for personer med innvandrerbakgrunn.

Annonse

Interessante fakta om dekk

Dekk er en av bilens aller viktigste komponenter, og de aller fleste kjøper, bytter og håndterer mange sett med dekk i løpet av livet. 

Annonse

Posten satser på inkludering

15 prosent minoritetsansatte i konsernet. 7,5 prosent flerkulturelle i stab og ledelsesstillinger: Dette er målene Posten Norge har satt seg innen utgangen av 2015. 

Ny attraksjon i mangfoldig bydel

Torsdag åpnet det splitter nye Stovnertårnet, Oslos nyeste satsing på urbant friluftsliv.

Sterkt preget av opplevelsene i Iran

– Jeg er glad for å være i Norge igjen, sier den tidligere utviste iranskfødte flyktningkvinnen Leila Bayat til TV2 etter å ha landet på Gardermoen fredag.

Norskfødte med innvandrerforeldre tjener bedre

Tall fra SSB viser at inntekten til innvandrere i jobb er vesentlig dårligere enn befolkningen for øvrig. Samtidig viser tallene er inntektsmessig hopp fra første- til andregenerasjon.