Søk i Utrops arkiv:

Ingen rett til å straffe frafalne muslimer

Selv om frafall nevnes flere ganger i Koranen, nevnes det ingen straff som menneskene er pålagt å utføre på de frafalne, skriver imam Yasir Fawzi i dette innlegget.

Ta hensyn til asylbarna

Det er behov for et system som tar hensyn til barnas beste.

Frihavnen som ikke finnes

Norge kan bli et frihavn for unge afghanske menn, mener integreringsministeren. Faktum er at det aldri kommer til å bli det, fordi det har aldri funnes.

– Statsråd på kollisjonskurs med virkeligheten

Budsjettområdene som kulturminister Linda Helleland (FrP) har ansvaret for lider av kutt. Likvel skryter hun av at hun «prioriterer en sterk offentlig finansiering av norsk kunst og kultur. Det skriver Masud Gharahkhani, Stortingsrepresentant (Ap).

Utrop som e-avis

Spilleavhengigheten blant innvandrere er høy

Innvandrere i Europa er overrepresentert på statistikker når det gjelder spilleavhengighet.

Les mer

Feil om Tyrkia i Aftenposten

Aftenpostens korrespondent har valgt å bruke sterke ord som "blodig" og "borgerkrig" i overskriften. Er det rimelig å stille spørsmål ved om denne ordbruken faktisk gjengir et riktig bilde av Tyrkia?

SSB midt i stormen

Helt siden planene for omorganiseringen av Statistisk Sentralbyrå (SSB) ble gjort kjent 21. oktober, har det, som flere medier har uttrykt det, ”stormet” rundt byrået som lager mange av de viktigste beregningene om det norske samfunnet.

HRS presenterte 15 år gammel sak som dagsfersk

«1 000 ankom Italia i går» skrev Hege Storhaug i HRS. Det viser seg at hun siterte fra en 15 år gammel sak. 

Søk i et flerkulturelt digitalt bibliotek

Forstår innvandrerne velferdsstaten?

Her i landet har vi blitt vant til å være helt i toppen på forskjellige rangeringer som sammenlikner levekår i ulike land.

Sprekker i anti-islamismefronten

Senteret for sekulær integrering (SSI) profilerer seg selv nå som sentrister og kvitter seg med "fellow travellers" som de ser på som problematiske.  Kortsiktig kan det være gunstig, men langsiktig kan trekket vise seg å være ugunstig.

HRS må nektes statsstøtte

Utrop mener at  HRS bør miste statsstøtten, slik det har skjedd med Islamsk Råd Norge. 

Utstøtelsen av HRS fører til skjerpet integreringsdebatt

Kritikken mot HRS den siste tiden har vist tydelig hvor skillet går mellom det som oppfattes som religionsfiendltighet og det som er akseptert religionskritikk.

Utrop på Facebook
Annonse

Fortsetter å satse på mangfold

– Egentlig skulle vi gjerne vært fargeblinde og 100 prosent fokuserte på kompetanse alene, men dessverre er det ikke slik. Vi har derfor iverksatt en del mangfoldstiltak i Posten som en del av samfunnsansvaret vårt, sier konserndirektør Randi Løvland til Utrop.

Annonse

Innvandrere og diabetes

Diabetesforbundet har mye tilrettelagt informasjon for personer med innvandrerbakgrunn.

Annonse

Interessante fakta om dekk

Dekk er en av bilens aller viktigste komponenter, og de aller fleste kjøper, bytter og håndterer mange sett med dekk i løpet av livet. 

Institusjonell islams to ansikter i Norge

Konsekvensen av støttekuttet til Islamsk Råd Norge kan føre til at vi i Norge får to islamske råd. Et som følger statens regler for normativ islam, og en annen som vil fungere som norsk islams svar på Knudsens og Nessas utbrytermenighet.

«Familiens ære må beskyttes»

Ungdom kan og er villige til dialog. Det er mulig å få resultater i løpet av kort tid, men kunnskap om fasilitering er viktig. 

Resett - et produkt av innvandringsdebatten

Tidligere hadde man i Norge partipressens postulater. Nå erstattes disse av et nytt digital-ideologisk skille. Lanseringen av nettstedet resett.no er en videre bekreftelse på at mediene ikke kommer til å bli enige om innvandring i overskuelig fremtid.