Kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør:
Majoran Vivekananthan
majoran(a)utrop.no
+47 95 158 758

Redaktør:
Are Vogt Moum
are(a)utrop.no

Postadresse:
Storgata 39
0182 Oslo
Norge/Norway 

Besøksadresse:
Storgata 39, 5. etg (L).

SMS:

+47 95 158 758

Redaksjon:
+47 22 04 14 61
tips(a)utrop.no

Generelle henvendelser:
+47 22 04 14 60

Kundeservice abonnement:
+47 67 21 12 32
utrop@aboservice.no

Journalister:
Claudio Castello
claudio(a)utrop.no

Andrew Mukuria
andrew(a)utrop.no

Kristian Mendoza
kristian(a)utrop.no

Praktikant:
Katharina Elise Haugen Mortensen
katharina@utrop.no 

Annonse:
majoran(a)utrop.no

Abonnement, oppsigelse og faktura må sendes per mail:
abonnement(a)utrop.no, Kundeservice 67 21 12 32 
Når du sier opp abonnementet vil du få en e-postbekreftelse fra oss. Denne må du ta vare på.

Annonse:
annonse(a)utrop.no

Vil du være med i Utrop-teamet?
Tegne, skrive eller hjelpe oss på andre måter?
Send oss et ord på:
utrop(a)utrop.no

Profilerte arrangement