Trandum - fengsel uten dom?

Arrangementsdetaljer

Kulturhuset, Youngstorget 3.

7

mars

18:00

Utenlandske statsborgere interneres på Trandum etter vedtak, og ikke etter dom. Vi ser dette som problematisk med tanke på rettssikkerheten.

Jussbuss ønsker å belyse problemstillingen og inviterer til debatt på Kulturhuset.

Hold av datoen for mer informasjon!Profilerte arrangement