Lansering: Tilhørighet og identitet hos krysskulturelle barn

Arrangementsdetaljer

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.

23

mars

10:30

Hvordan snakke med barn og ungdom om å flytte mellom land, om å ha familie og tilhørighet på flere steder, om opplevd rasisme og globale begivenheter som er personlige? Hvordan anerkjenne de unges egne erfaringer og definisjoner, og deres viktige interkulturelle ferdigheter?

Voksne for Barn har utarbeidet en ny veileder for foreldre, fagpersoner og andre voksne om hvordan man snakker med flerkulturelle barn og unge om identitets- og tilhørighetsspørsmål. Veilederen vil være tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, somali, urdu og arabisk. Dette er et ledd i vårt arbeid med radikaliseringsforebygging, foreldrestøtte og barn og ungesoppvekstvilkår.

Program

10:30-11:00 Registrering og kaffe
11:00-11:45 Velkommen og kort presentasjon av organisasjonen Voksne for Barn, våre erfaringer fra arbeidet med radikaliseringsforebygging og det nye veiledningsmaterialet for foreldre og fagpersoner.
11:45-12:45 Lunsj
12:45-13:45 Kjell Østby, medgrunnlegger FLEXid: «Mine muligheter med flere kulturer. Om oppvekst og foreldreskap i en krysskulturell kontekst»
13:45-14:00 Pause
14:00-14:45 Samtale ved bordene
14:45-15:00 Pause
15:00-15:30 Oppsummering og avslutning

Arrangementet er gratis, men alle deltakere på melde seg på: http://bit.ly/2iVplvC

Velkommen!

Profilerte arrangement

Gratis kurs - livredning i vann for ungdom

Norsk Folkehjelp Oslo - OASEN, Kvinner Krysser Grenser
tilbyr gratis kurs - livredning i vann for ungdom alder
13 - 18 år i Oslo
Søndag 24. juni 2018
kl : 10:00 - 15:30