Søk deg til OXLOs mentorordning

Arrangementsdetaljer

Oslo kommune, Rådhuset, 0037 OSLO

1

mars

12:00

I OXLO mentorordning tilbys masterstudenter mentorer i kommunale virksomheter og hjelp i arbeidet med masteroppgaven. Mentorene er i bydeler, etater eller byrådsavdelinger. Ordningen søker også mentorer i offentlig eide bedrifter. Ordningen ble startet opp i 2015, og i 2017 er det 8 nye plasser i det tredje året - kull 3.

Masteroppgaven skal være nyttig for Oslo kommune og/eller offentlig eide bedrifter.

Programmet gjelder studenter med flerkulturell bakgrunn på masternivå ved et universitet eller en høyskole i Oslo. Hvis du er student og har innvandret til Norge, eller har foreldre som har innvandret, kan du søke om plass. Hvis du er internasjonal student kan du også søke.

Mentorordningen løper fra april i 2017 til april-mai i 2018, til studentene har fullført masterstudiet.

Søknaden skal inneholde søknadsbrev med din motivasjon, CV og kopi av vitnemål og karakterutskrift. Søknadsbrev kan legges rett inn søknadsportalen, CV kan lastes opp eller hentes fra LinkedIn ved pålogging, karakterutskrift og andre dokumenter må lastes opp.

Du kan søke hvis du er:

Du må kunne snakke og forstå norsk og kunne delta i samtaler med mentor på norsk. I vurderingen av søknader vil studenter som behersker flere språk og kulturer være foretrukket. Ordningen tar bare opp studenter som planlegger å søke jobb i Oslo eller Norge etter fullførte studier.

Du får

Mentorene er i byrådsavdelingene, bydeler, innen skole, og i etatene.
Kommunen kan også finne mentorer i offentlig eide bedrifter.

Du kan få

Studentene i ordningen har plikt til å delta på 5 samlinger i tillegg til møtene med mentor i løpet av 1 år.

Om du har spørsmål kan du ta kontakt med karriereveiledere der du studerer: 

Kommunen har inngått partnerskap med Catalysts (catalysts.no) om drift av mentorprogrammet. Catalysts er en sosial entreprenør med erfaring fra nettverksarbeid, utvelgelse og kobling av mentorer og adepter og faglige program for mentorordninger. Catalysts lager en plan for mentor og student i den enkelte virksomhet, arrangerer faglige og sosiale samlinger, og deltar i samarbeidsmøter med veileder ved læresteder.

Kontaktinformasjon: Toralv Moe, spesialrådgiver, Byrådsavdeling for næring og eierskap
Tlf 23461508, Mobil 92261962 


Profilerte arrangement

Gratis kurs - livredning i vann for ungdom

Norsk Folkehjelp Oslo - OASEN, Kvinner Krysser Grenser
tilbyr gratis kurs - livredning i vann for ungdom alder
13 - 18 år i Oslo
Søndag 24. juni 2018
kl : 10:00 - 15:30