Kulturens rolle i migrasjonens tidsalder

Arrangementsdetaljer

Cosmopolite scene, Vogts gate 64.

28

mars

10:00

Konferansens hovedinnleder vil være Deeyah Khan (bildet), som vil samtale rundt temaet Kulturlivets rolle i migrasjonens tidsalder med Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

Konferansen blir åpnet av kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær i Utenriksdepartementet, Elsbeth Tronstad. I tillegg vil flere kulturaktører være tilstede for å snakke om utfordringer og muligheter knyttet til temaene for konferansen og prosjektet.  

Leo Ajkic er konferansier for dagen.

Konferansen skal se nærmere på kulturlivets muligheter og utfordringer når det gjelder integrering og inkludering, som et oppspill til aktivitetene i det treårige prosjektet.

Konferanseprogrammet vil bli lagt ut når det er klart. Konferansen er gratis og åpen for alle.

Klikk her for å melde deg på konferansen

Profilerte arrangement