Hva er egentlig galt med parallellsamfunn?

Arrangementsdetaljer

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.

22

februar

18:00

Hva mener vi egentlig med parallellsamfunn, og er ikke det noe vi alltid har hatt? Secular Forum inviterer til foredrag og debatt. 

Deltakere: 
Jan Bøhler fra Oslo Arbeiderparti kommer. Han er kanskje den eneste Stortingspolitikeren som har engasjert seg i debatten om parallellsamfunn. 

Lars Gule er førsteamauensis ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Han har bl.a. Flerkulturalitet og ekstremisme som forskningsfelt. Lars vil innlede seminaret med noen begrepsavklaringer om parallellsamfunn, integrering og assimilering.

Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN), og vil bidra med synspunkter på hvordan moskemiljøene ser på fremveksten av parallellsamfunn i Norge.

Abida Akhtar er en aktivist som engasjerer seg i kampen mot æreskultur. Abida ble tvangsgiftet som 18-åring og har gjennom det følt på kroppen konsekvensene av å leve innenfor et lukket innvandrermiljø. Hun vil dele sine erfaringer med oss.

Profilerte arrangement