Enslige mindreårige i mottak: Hvordan har de det egentlig?

Arrangementsdetaljer

UDIs lokaler i Hausmannsgate 23, Oslo

24

mars

08:00

Et økende antall enslige mindreårige asylsøkere har fått oppholdstillatelser med begrensinger, og blir boende lenge i asylmottak. I en undersøkelse UDI har gjennomført, melder flere norske mottak om en forverring av situasjonen for enslige mindreårige, med en økt grad av uro, nedstemthet og følelse av avmakt. I andre mottak oppleves ikke situasjonen like utfordrende, men totalt sett ser vi en forverring i ungdommenes tilstand det siste drøye halvåret. Hvordan kan myndighetene, asylmottakene og andre støttepersoner bedre situasjonen for disse ungdommene?

Velkommen til frokostseminar hvor du får høre om utfordringene og utviklingen på dette feltet, hvilke tiltak vi setter inn, og om konkrete erfaringer med å jobbe med enslige mindreårige asylsøkere.

Bidragsytere på frokostseminaret:
Birgitte Lange, assisterende direktør i UDI
Hanne Helgeland, mottaksleder ved Lunner asylmottak for enslige mindreårige
Vidar Remfeldt i Innsatsteamet for konflikthåndtering i asylmottak

Dørene åpner kl. 8.00. Vi serverer frokost og kaffe før programmet starter kl. 8.30.

Frokostseminaret er gratis og åpent for alle, men det er begrenset antall plasser. Påmelding sendes til arrangement@udi.no.

Frist for påmelding: Tirsdag 21. mars.

Profilerte arrangement