Fafokonferansen 2017: Tillit i populismens tid

Arrangementsdetaljer

Gamle Museet, Dronningens gate 4.

23

mars

09:00

Vil vi se de samme endringene i Norge og Norden? Hva truer tilliten? Hvordan står det til med tilliten til politikere, offentlige tjenester, fagforeninger, arbeidsgivere, forskere og journalister? På konferansens tre scener møter du:

09:00-10:00 Hovedscenen: Tillit i de nordiske samfunn
Folk i Norden regnes som de mest tillitsfulle i verden. Hva betyr tilliten for samfunnsutviklingen i Norden? Påvirkes tilliten av at de nordiske landene blir mer etnisk heterogene?

Ved Tone Fløtten, daglig leder, Fafo | Bo Rothstein, professor Oxford og Gøteborg | Per Mouritsen, Aarhus Universitet | Sesjonsleder Anne Britt Djuve, forskningssjef, Fafo.

10:15-12:30 hovedscenen: Tillit og samarbeid i offentlig sektor
Hva skjer med styring, ledelse og samarbeid i offentlig sektor? Ser vi sporene av økte motsetninger og mindre tillit? Hva kan vi lære av den danske tillitsreformen?

Ved Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, Spekter | Lisbeth Pedersen, forskningschef, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd | Marit Hermansen, president, Den norske legeforening | John Leirvaag, forbundsleder NTL | Paul Chaffey, statssekretær KMD, | Lars Erik Kjekshus, førsteamanuensis sosiologi, UiO | Jon M. Hippe, forsker, Fafo | Sissel Trygstad, forskningssjef, Fafo.

10:15-11:15 Scene øst: Hvordan skapes og formes tillit?
Diskusjoner om tillit avgrenses ofte til sosial kapital og frivillige organisasjoner. Men hvor og hvordan skapes tillit?

Jon Rogstad, forskningsleder, Fafo | Jon Horgen Friberg, forsker, Fafo | Julia Orupabo, forsker, Institutt for samfunnsforskning | Sesjonsleder Hanne Kavli, forsker, Fafo.

10:15-11:15 Scene vest: Populism and trust in Russia and China
Support for populist authoritarianism increases around the world– what do we know about political trust in China and Russia? (This session will be held in English)

Ved Wenfang Tang, Iowa University | Åse Grødeland, forsker, Fafo | Kristin Dalen, forsker, Fafo.

11:30-12:30 Scene vest: Globalisation, precarious work and trust
How can labour and business respond to precarious work in global supply chains? (This session will be held in English)

Ved Jenny Holdcroft, Assistant Secretary General, IndustriALL | Frances House, Deputy Chief Executive, IHRB | Camilla Houeland, stipendiat NMBU | Sesjonsleder Mark Taylor, forsker, Fafo.

11:30-12:30 Scene øst: Tillit og ulikhet
Blir tilliten dårligere hvis ulikhetene øker? Hvordan kan viktige samfunnsinstitusjoner medvirke til at tilliten bevares selv om ulikhetene skulle bli større?

Ved Andreas Bergh, universitetslektor, Lunds universitet | Therese Saltkjel, forsker, Fafo | Gudmund Hernes, professor | Bård Jordfald, forsker, Fafo | Sesjonsleder Tone Fløtten, daglig leder, Fafo.

13:15-14:15 Scene øst: Hvordan måle tillit til offentlige tjenester?
Er tillit noe annet enn omdømme? Hva kan tillitsmålinger brukes til?

Ved Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør | Pål Rasmus Silseth, høyskolelektor, BI | Marit Egge, førsteamanuensis, Politihøgskolen | Håkon Skulstad, Politidirektør | Sesjonsleder Inger Marie Hagen, forsker, Fafo.

13:15-14:15 Scene vest: Exit. Brexit
Why did the british vote no? Will other countires follow? What happens after the election in the Netherlands? (This session will be held in English)

Øivind Bratberg, førstelektor statsvitenskap, UiO | Alexandre Afonso, assistant professor public policy, University of Leiden | Johan Christensen, assistant professor public administration, University of Leiden | Sesjonsleder Guri Tyldum, forsker, Fafo.

14:30-15:30 Hovedscenen: Annerledesland og annerledes debatt? 
Vilkår for norsk valgkamp i populismens tid.

Hallvard Notaker, førsteamanuensis historie, UiO | Jonas Gahr Støre, leder, Arbeiderpartiet | Knut Olav Åmås, direktør, Fritt Ord | Eva Grinde, kommentator, Dagens Næringsliv | Bo Rothstein, professor Oxford og Gøteborg | Panelledere Tone Fløtten, daglig leder, Fafo og Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo.

Etterforskning 15:45-18:00
Vi inviterer til forfriskninger og overraskelser som en avrunding på dagen.

Husk påmelding innen 15. mars!

Profilerte arrangement

Gratis kurs - livredning i vann for ungdom

Norsk Folkehjelp Oslo - OASEN, Kvinner Krysser Grenser
tilbyr gratis kurs - livredning i vann for ungdom alder
13 - 18 år i Oslo
Søndag 24. juni 2018
kl : 10:00 - 15:30