Pisk, gulrot eller dialog i religions- og livssynspolitikken

Arrangementsdetaljer

HL-senteret, Huk aveny 56

21

mars

09:00

Særlig rettes søkelyset mot revisjon av dagens ordning med offentlig finansiering, og hvilke konsekvenser dette kan ha for tros- og livssynsminoriteter. I tillegg drøftes hvilke strategier som i praksis kan bidra til å ivareta rettighetene til enkeltmennesker innad i ulike tros- og livssynsamfunn.

Seminaret arrangeres av forskere ved HL-senteret og SMR (Norsk senter for menneskerettigheter).

For program og påmelding.

Tid: Tirsdag 21. mars kl. 09.00-15.30
Sted: HL-senteret, Huk aveny 56, Oslo

Profilerte arrangement