Lansering av nettressursen "Antisemittisme - før og nå"

Arrangementsdetaljer

Jødisk Museum, Calmeyers gate 15b.

19

september

18:00

Ressursen har tittelen "Antisemittisme – før og nå". I forbindelse med publiseringen av ressursen inviterer vi til en lanseringskveld med foredrag og presentasjon av ressursen.

Hva inneholder nettressursen "Antisemittisme - før og nå"? Kort oppsummert er nettsiden: 

• åpen og gratis å bruke
• en kunnskapsbank som gir innsikt i hva antisemittisme er, hvor fenomenet kommer fra og hvordan det har endret seg gjennom tidene
• knyttet til en rekke kompetansemål innenfor samfunnsfag og KRLE på ungdomstrinnet og samfunnsfag og historie i videregående skole
• faglig oppdatert
• delt inn i åtte hovedtekster, med tilhørende fordypningstekster og repetisjons-, 
kilde-, refleksjons- og aktualitetsoppgaver
• en side som inneholder korte filmintervjuer av norsk-jødisk ungdom og faghistorikere
• enkel å bruke tverrfaglig, for eksempel til skriving, som er sentralt i alle fag og særlig i norskfaget

Program for kvelden kommer. Påmelding og spørsmål sendes til liv@jodiskmuseumoslo.no 

Profilerte arrangement