Fortellinger om mangfold

Arrangementsdetaljer

PRIO, Hausmanns gate 3.

13

september

08:00

Temaet for denne rundebordskonferansen er ulike fortellinger om flyktninger og mangfold i Norge i dag. Kunstnere, akademikere, politikere, journalister og andere sentrale aktører fra det offentlige og sivile samfunn deltar og arrangerer workshops. 

Intensjonen med dagen er å øke vår bevissthet om hvordan ulike fortellinger rundt mangfold påvirker oss og vår handlekraft. I tillegg ønsker vi å gi rom for de visjonene vi har innenfor dette feltet, og de fortellingene vi ønsker å bringe inn i det offentlige rom og omsette til handling. 

Målet er å skape nettverk, dele verktøy og øke vår kapasitet og gjennomslagskraft til å bidra positivt til en inkluderende og human debatt rundt flyktninger og mangfold i Norge i dag.

Profilerte arrangement

Internasjonal kultur festival - Beats & Treats 2018

Den 16.06.2018
Damini House of Culture i samarbeid med Stovner Bydel arrangerer internasjonal festivalen på Rommen Scene. Over 120 artister på scenen. Utendørs med stor scene, mat, klar boder også andre aktitivier.