Ungdom og rus

Arrangementsdetaljer

Oslo universitetssykehus HF, Sognsvannsveien 20.

21

september

15:45

Vi inviterer innvandrerorganisasjoner og andre organisasjoner som jobber med temaet. Påmeldingsfristen er 14. september, men det er begrenset med plasser så "førstemann til mølla".

Vel møtt!

Profilerte arrangement