UDI fyller 30 år

Arrangementsdetaljer

Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7.

16

april

12:00

I 30 år har UDI gjennomført regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gitt bidrag til en opplyst og faktaorientert samfunnsdebatt. Det skal vi fortsette med. Derfor markerer vi jubileet med å drøfte viktige problemstillinger på innvandringsfeltet:

Hvordan har myndighetene lykkes i å styre menneskers bevegelser over landegrensene? Hva kan påvirke migrasjonsbildet fremover? Og hvilke reaksjoner får innvandring i befolkningen?

Deltakerne i samtalene vil blant annet være:

Jørgen Carling – Peace Research Institute Oslo
Guri Tyldum – Fafo
Kjersti Thorbjørnsrud – Institutt for samfunnsforskning
Susanne Bygnes – Universitetet i Bergen
Simen Ekern – Journalist og forfatter
Frøy Gudbrandsen - Bergens Tidende
Frode Forfang – UDI

Programmet blir oppdatert etter hvert med flere bidragsytere

Samtalene blir ledet av forsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men det er et begrenset antall plasser.

Frist for påmelding: Fredag 6. april.

Profilerte arrangement

Tilbud om gratis førstehjelpekurs for kvinner, spesiel mødrene

Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN Kvinner Krysser Grenser i samarbeid med Somali Women Empowerment og Bøler frivilligsentral tilbyr gratis førstehjelpskurs for kvinner spesielt mødrene.

Fredag 27. April  kl 17:00 - 20:00 og Lørdag 28. April  kl 14:00 - 17:00 (man må komme begge dager)

Sted: Johan Scharffenbergs vei 105

Sammen for en bedre hverdag - Dialogsamling

Valg av utdanning og valg av partner
Kunnskapsformidling og forebygging av tvangsekteskap, negativ sosialkontroll og konflikter.
Arrangementet er åpent og gratis for alle.

Arrangerer: Internasjonal Helse Sosial Gruppe - IHSG

Internasjonal kultur festival - Beats & Treats 2018

Den 16.06.2018
Damini House of Culture i samarbeid med Stovner Bydel arrangerer internasjonal festivalen på Rommen Scene. Over 120 artister på scenen. Utendørs med stor scene, mat, klar boder også andre aktitivier.