Innvandrere og diabetes

Diabetesforbundet har mye tilrettelagt informasjon for personer med innvandrerbakgrunn.

Publisert: 20.09.2017 05:48
Av

Informasjon på ulike språk

 

Arabisk

Tamil

Engelsk

Polsk

Tigrinja

Farsi

Somali

Tyrkisk

Dari

Sorani

Urdu

Kurdisk

Spansk

Andre språk


Fra http://www.utrop.no/Nett/Reklameartikler/32266
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no