RESULTATER
Sorter etter: Best treff, Dato

Ny attraksjon i mangfoldig bydel

14.10.2017 12:00

Torsdag åpnet det splitter nye Stovnertårnet, Oslos nyeste satsing på urbant friluftsliv.

Sterkt preget av opplevelsene i Iran

13.10.2017 17:00

– Jeg er glad for å være i Norge igjen, sier den tidligere utviste iranskfødte flyktningkvinnen Leila Bayat til TV2 etter å ha landet på Gardermoen fredag.

Sikh blir historisk i Canada

13.10.2017 17:00

Jagmeet Singh (bildet) er den første politikeren med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn som velges som leder for et politisk parti i Canada. 

Norskfødte med innvandrerforeldre tjener bedre

13.10.2017 12:00

Tall fra SSB viser at inntekten til innvandrere i jobb er vesentlig dårligere enn befolkningen for øvrig. Samtidig viser tallene er inntektsmessig hopp fra første- til andregenerasjon.

Statsbudsjettsmillioner til integrering

13.10.2017 09:00

Regjeringen foreslår blant annet å bevilge to millioner kroner til en mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap i budsjettet for 2018.

– HRS sine grove feil

12.10.2017 17:00

Samfunnsdebattanten og mediekritikeren Doremus Schafer har i en kommentarartikkel gjennomgått det han kaller for "Human Rights Services (HRS) tidligere eskapader". 

Forskere informerer om flyktningbarns traumer

12.10.2017 13:00

Heftet "Flyktningkompetent barnehage" skal gjøre barnehageansatte rustet til å møte flyktningbarn og gi dem en bedre forståelse av hvordan man oppdager at et barn er traumatisert. 

Fratatt mulighet til å få kontantstøtte

12.10.2017 11:00

Vanja Brox ble nektet kontantstøtte på grunn av en ny lovendring som sikter etter å få flere innvandrere i jobb og flere barn i barnehagen. KrF ønsker å vrake ordningen. 

LDO vil ha spesifikk handlingsplan

12.10.2017 07:00
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm etterlyser en handlingsplan mot muslimhat i Norge.

Freder statsstøtten til HRS

11.10.2017 17:00

Statsminister Erna Solberg signaliserer at budsjettet inneholder forslag om fortsatt støtte til nettstedet og organiusasjonen Human Rights Service (HRS).

Side av 2347