Norsk jødisk hverdagsliv gjennom 150 år

Gjennom sin egen families historie, forteller Mona Levin om den jødiske immigrasjonen til Norge fra 1851.

Søk på Minotenk-skolen 2011

Har du lyst til å lære mer om praktisk dialogarbeid og håndtering av flerkulturelle utfordringer?

Hvordan kan innvandrerkvinner hjelpe kvinner i sine hjemland?

Gjesteforelesere skal snakke om hvordan Norge jobber for å hjelpe kvinner og hva innvandrerkvinnene selv kan gjøre.

Klemt mellom Kina og klima

I årene fram mot 20...

Gratis soppkurs for fremmedspråklige

Dette er et kurs hvor du lærer hvilke sopper du kan spise og hvilke som er farlige. Du vil også få plukke sopp i skogen sammen med lærerne.

Pilgrimsvandrere – og religionsperspektiver i mediene

Samarbeidsrådet for tros-og livssynsamfunn, som dekker hele bredden av religioner i Norge, arrangerer seminar over to separate dager 30.og 31. mai om hva det innebærer for mange samfunnsområder at religiøs utfoldelse krever sin plass.

Polsk kino

Lørdag 29. mars kl 20.20 kommer året Short Waves Festival til Cinemateket. De arrangerer en visning av de syv beste polske filmene som er med i årets Short Waves Grand Prix Tour. 

Seminar om innvandrerkvinner og utdannelse

ER VELFERD OG DEMOKRATIET FOR ALLE?IKM – Interkulturell museum – 27. Mars 2014 Kl. 10.00OASEN, KVINNER KRYSSER GRENSER 
X