Vy presenterte nye og inkluderende uniformer

Vy presenterte i går de nye uniformene med en grønnfarge som er matcher togene. Fra 16. desember begynner Vys medarbeidere å ta den nye uniformen i bruk, som også inkluderer hijab.

Forstår ikke hva legen sier

– Manglende språkkunnskaper blir ekstra utfordrende hvis du er rammet av en sykdom som krever stor egeninnsats som diabetes, sier Else Lydia Toverud, professor emeritus i samfunnsfarmasi.

Asylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder

Fem afghanske asylsøkere har tapt ankesaken i Høyesterett, som legger beviskravet til fastsettelse av alder på laveste nivå.

PST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark

Ifølge NRK hadde en terrorsiktet nordmann i 20-årene kontakt med en eller flere av de pågrepne i terrorsaken i Danmark. PST bekrefter en kobling.

Fredsprisvinneren tilstede ved utstillingsåpning

Etiopias statsminister og årets fredsprisvinner, Abiy Ahmed, var tilstede ved åpningen av årets fredsprisutstilling på Nobels Fredssenter onsdag ettermiddag.

– Nye språkkrav vil ramme døve flyktninger

– Lovendring vektlegger testing av flyktningers språkkompetanse i ett språk, norsk. Det er derfor urimelig at samme vilkår skal gjelde for døve flyktninger som testes i to ulike språk, skriver høgskolerektor i kronikk.

Venstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk

5.000 kvoteflyktninger bør være et absolutt minimum av hva Norge skal ta imot årlig, mener utvalgsleder Sondre Hansmark i Venstre.

Regjeringen med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering

Fire statsråder var til stede da regjeringen lanserte sin handlingsplan med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering.

Flere flytter fra USA til Mexico enn omvendt

Flere mexicanere og mexicansk-amerikanere flytter til foreldrenes opprinnelsesland enn det kommer inn i USA, viser ny oppsiktvekkende rapport.

Riksadvokaten bes rydde opp i saker der flyktninger er dømt for å ha brukt falske papirer

I 2014 slo Høyesterett fast at Norge tolket flyktningkonvensjonen feil. Det kan ha sendt like mange personer i fengsel som Nav-saken, mener jurister.
X