Halvparten av deltakerne på kurs for religiøse ledere har vært muslimske ledere

I høst startet vi også opp masterprogrammet Lederskap, etikk og samtalepraksis (LES), skriver Aud Valborg Tønnessen, dekan ved Universitetet i Oslo.

Flere voksne får mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev

Regjeringen bevilger 16 millioner kroner til et prøveprosjekt som skal styrke yrkesfagene gjennom Kompetansepluss-ordningen.

Lokal giverglede ovenfor familie fra Kongo

Familie fra Kongo som nylig kom til Bø i Telemark manglet vinterklær. Nå har lokalbefolkningen bidratt med kler for alle årstider.

Utviklingsministeren lanserte strategi mot skadelige skikker

Regjeringen lanserte fredag en ny strategi mot skadelige skikker på FNs internasjonale jentedag.

Victor Norman skal lede demografiutvalg

Tidligere Høyre-statsråd Victor Norman (73) skal lede et utvalg som skal utrede konsekvensene befolkningsendringene i Norge får for distriktene.

SSB: Forskjellene øker med Solberg-regjeringens skattesystem

Inntektsforskjellene har økt noe som følge av endringer i skatte- og avgiftssystemet under Solberg-regjeringen, konkluderer SSB i ny rapport.

453 utlendinger tvangsutsendt fra Norge i september

I september uttransporterte norsk politi 453 personer med tvang. Dette er det høyeste antallet i en enkelt måned siden september i fjor.

Politiets utlendingsenhet må kutte 75 stillinger

Politiets utlendingsenhet (PU) kutter rundt 75 stillinger innen utgangen av året. Årsaken er redusert budsjett og oppgavemengde.

Styrker 22. juli-senteret og arbeidet mot rasisme

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2020 flere tiltak for å motvirke antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Det er også foreslått en videreutvikling av 22.-juli-senteret.

Kristen tankesmie ut mot populistisk bruk av kristendommen

Den norske kristne tankesmia Skaperkraft tar til orde for et offensivt motsvar til populistisk bruk av kristendommen i Norge og andre land i Europa.
X