En sykt uredelig debatt om islam og antisemittisme

Internett har gitt oss mer demokrati og mer ytringsfrihet enn noensinne. Debattene raser i kronikker, blogger og sosiale medier. Mens alt dette i prinsippet burde skape spennende meningsbrytninger som gjør oss alle klokere, er vi mennesker fortsatt bare litt avanserte sjimpanser med skrivemaskiner.

En nødvendig debatt om HL-rapporten

«Jeg kommer til å skrive en fritt tilgjengelig rapport basert på dataene, men med andre analysemåter enn de brukt i HL-rapporten.»

Debatt på avveie: Kort svar til Bratt

Chrisopher Bratts beskriver i et Utrop-innlegg mangler ved HL-senterets rapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge. Her får han svar.

Smittefare ved smitteretorikk

Retorikk som assosierer mennesker med smitte og skadedyr er uheldig – uansett hvem den måtte være ment å beskrive.

Mangfold er en styrke

Vi må endre måten vi omtaler hverandre på og historiene vi forteller. Får vi med nyansene, blir fordommene mindre dominerende.

Holocaustsenteret mistenkeliggjør norske muslimer

Norske muslimer er mindre skeptiske til jøder enn nordmenn flest, viser IMDi-rapport. Holocaustsenteret bør nå dementere at muslimer er «smittekilden» til antisemittisme i Norge, skriver idéhistoriker Dag Herbjørnsrud.

Norske medier og Holocaust-senteret må evne å peke på flere enn muslimene i debatten om antisemittisme i Norge.

Hvorfor er Holocaust-senteret mer bekymret for at 40.000 muslimer gir et svar som fortolkes som antisemittisme enn at over 600.000 nordmenn svarer akkurat det samme?

Forskning på avveie – HL-senterets rapport og norske muslimer

Så galt kan det gå når oppdragsforskning gjøres med små ressurser og så spres i media med feilaktige konklusjoner.

Mer rom for annerledeshet, takk.

Annerledeshet er styrke. Etter landsmøtet i Psykologforeningen ble jeg fylt av urolige tanker om et enormt etterslep i mangfoldskompetanse i alle samfunnets instanser. Tankene mine kom ut med et hjertesukk – og et snev av poesi.

Intet sekulært over å gi kristendommen i Norge fortrinn

Støtten til trossamfunn er viktig, men loven som sikrer ufrivillig masse-rekruttering til den norske statskirken, bare i kraft av et barns fødsel, må fjernes. Med den kan ikke Norge kalles et sekulært samfunn.
X