AKS – bydel for bydel

Hurra! Kjernetid i Aktivitetsskolen (AKS) er fra nå av gratis for alle førsteklassinger i Oslo. Men i høstens valgkamp er Høyre ute og kritiserer at AKS for 2.-4.-klassinger er gratis bare i noen av bydelene. Høyre mener at gratis AKS bør følge inntektsnivå, og ikke hvor du bor.

Derfor bør du som innvandrer stemme på Fremskrittspartiet

FrP tør å snakke åpent og ærlig om innvandring. Vi stiller krav til innvandrere, og det gagner alle – også innvandrere. Derfor bør du som innvandrer stemme på oss.

Terrorismens psykologi

Vårt kulturelle verdensbilde, samt vår psykologiske idé om «de andre» forklarer noe av vår tilbøyelighet til terrorisme. En allmennmenneskelig innsats er nå på høy tid.

Resetts bortforklaringer og tilknytninger

Det er vanskelig for liksom-avisen Resett å forholde seg til det faktum at dens redaksjon, sammen med USAs president Donald Trump, har mange meninger og holdninger til felles med masseskyteren i El Paso, Texas. Hvordan håndterer så Resett nyhetsbildet etter forrige helgs masseskytinger i USA, landet som er mye farligere enn Sverige?

Rasistisk behandling – NRK glemmer å stille de viktige spørsmålene

At en campingplass nekter en norsk familiefar å leie båt, grunnet «utenlandsk utseende» er ille nok i seg selv. Men at NRK dekker saken uten interesse for at arkitekten bak «utlendingforbudet» er aktiv i FrP, er merkverdig. Især når partiets ledelse hevder å ta sterk avstand fra diskriminering.

Etter 22. juli – og nå også El Paso: Språkets skadende kraft

Fredag 22. juli 2011 er en dag som har brent seg fast i landets kollektive bevissthet. Nå har også begivenhetene i El Paso blitt en påminnelse om hvordan språk skaper holdninger.

Asylpolitikken lider av mangel på EU-samarbeid

Leder av Europeisk Ungdom svarer Ungdom mot EU: «Skal vi få en mer human asyl- og migrasjonspolitikk, må europeiske land stå sammen».

Norske medier behandler overklasserasister med silkehansker

Rikingen Maria Høili delte og forsvarte en artikkel som hevdet at det er tillatt for muslimer å ha samleie med sine biologiske barn og barneekteskap var helt greit i muslimske kulturer.

Vi må ikke se oss blinde på hudfarge og hodeplagg

Etnisk norske som utsettes for negativ sosial kontroll, opplever ikke å bli tatt på alvor av hjelpeapparatet. Det blir ikke bedre når Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) får ansvaret for å forvalte midlene til et nytt mentortilbud for ungdom som har opplevd dette.
X