Forstår bekymringene til Norges Handikapforbund

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande svarer på Utrop-innlegget der Norges Handikapforbund belyser «dobbel-hetsen» mange funksjonshemmede møter når de ikke har norsk etnisitet.

Har terroren noe med islam å gjøre?

Vi bør verken konstatere at dette har alt med islam å gjøre eller avvise helt at det har noe med islam å gjøre, skriver Shakeel Rehman, leder Senter for sekulær integrering (SSI) i dette innlegget.

Kvaliteten vi får tilbake penger på

Hvordan mangfold bygger bro mellom børs og katedral i kulturlivet.

En leder til å gråte over

Tros- og livssynsfriheten er en fundamental menneskerett. Det gjelder selvsagt også muslimer.

Hva sier egentlig David Reich om menneskeraser?

Den 3. juni omtalte Utrop-journalisten Arve Vogt Moum boken Who we are and how we got here, av David Reich, som tar for seg spørsmål om DNA og menneskeraser. Moum mener at en del norske eksperter ikke har satt seg tilstrekkelig inn i ny DNA-forskning, og nevner Jon Røyne Kyllingstad ved Universitetet i Oslo. Her får Moum svar. 

EU holder sårbare flyktninger tilbake i fattige og nådeløse områder

Vi vil ha en verden der de rikeste landene tar mest ansvar for flyktningkrisa, og ikke dytter ansvaret over på fattige land.

Rælingen har alle flyktninger i jobb

Kommunen får alle ut i arbeid – noe som både betyr god kommuneøkonomi og integreringspolitikk.

Verdenssamfunnet – blindhetens vugge?

I Sudan foregår umenneskelige grusomheter. Vi må være aktive i arbeidet mot urett – også den uretten som foregår langt unna Norge.

«Hatefulle ytringer» trenger ny definisjon

Regjeringen har en egen strategi mot hatefulle ytringer. Men hvilke ytringer er det den skal fange opp? Ytringer fra fremtredende politikere viser at det er behov for en avklaring, skriver Anne Birgitta Nilsen

Kan vi le av muslimer?

– Komikere har ikke bare et ansvar, men en plikt til å ikke respektere autoriteter som forsøker å spre frykt, sier Shabana Rehman Gaarder. Men kan vi fleipe om muslimer?
X