Våre verdier er satt på prøve

Jeg er glad og lettet over at det ikke var utlendinger eller muslimer som sto bak dette, skriver Abdelhak Abdellaoui i denne debattartikkelen.

Bra at Aftenposten innser feil – men er de konsekvente?

Sofia Rana tar hatten av for at Aftenpostens redaktør unnskylder bruken av ordet «jødespørsmålet», men stiller spørsmålstegn ved hvor konsekvent avisen er i tilfeller der kontroversielle spørsmål skal illustreres gjennom sarkasme

Hva er galt med Sylvi Listhaug?

Mens «Listhaugsaken» pågikk, ble det en slags konsensus om ikke å lage kobling til 22. juli. Det var vanskelig, fordi denne saken handlet i bunn og grunn bare om 22. juli. 

– Religionsfrihet i en sekulær stat er mulig

"Det store bildet er at både Sosialistisk Venstreparti og Sosialistisk Ungdom har et prosjekt der vi vil være de systemkritiske. De som tar de svakeste til forsvar, skriver SV- medlem Olivia Corso Salles.

– Henger ut frafalne som antimuslimske

Ansvarlig redaktør i Utrop Majoran Vivekananthan oppfyller ikke de grunnleggende kravene for hvordan man kritiserer frafalne. Krav som at man skal være forsiktig og unngå overdrevne og sensasjonalistiske titler, vranglesning og mistenkeliggjøring av frafalne, skriver samfunnsdebattant Mohamed Abdi i dette innlegget.

Derfor bør du som innvandrer stemme på Fremskrittspartiet

FrP tør å snakke åpent og ærlig om innvandring. Vi stiller krav til innvandrere, og det gagner alle – også innvandrere. Derfor bør du som innvandrer stemme på oss.

Innvandrere klarer seg bra – til tross for forventninger om annet

Både indre og ytre konflikter står i kø for nye mennesker i Norge. Det blir lettere for alle parter hvis vi ser alt det positive de får til, og godtar mangfoldet.

Dialog – og viten om at all kunnskap kan slå feil

– En viktig reform i Islam er fokus på mer dialog og en større ydmykhet for at det ikke finnes udiskuterbare sannheter, skriverdoktorgradsstipendiat ved UiO,Farhan Shah.

Opprørt over behandlingen av MUFerne

Alle henvendelser til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om MUFerne er blitt møtt med en kald skulder, skriver Bård A. Berg, leder av Arbeiderpartiets Universitetslag i Tromsø.
X