Behn, banksjefer og blasfemi

I likhet med de fleste land rammes også Norge stadig hardere av økonomisk krise. Ikke bare banken, børsen, men også mellom politiet og ungdom med minoritetsetnisk bakgrunn. Tillittskrisen.

Får ikke gifte seg på tvers av klan

Somaliere som gifter seg med personer fra ”feil” klan risikerer å bli utstøtt av familie og venner. Press fra omgivelsene gjør at de fleste ekteskap av denne typen ender med skilsmisse.

Hiv øker mest blant minoritetene

Andelen hivsmittede med minoritetsbakgrunn øker i Norge. Av 280 nyregistrerte tilfeller i 2008 er majoriteten innvandrere. De fleste ble smittet før de kom til Norge, men hiv øker også ellers mer i minoritetsgruppene enn i befolkningen som helhet.

Undersak: – Ikke aktuelt med samarbeid

UDI er kjent med at en del somaliere med majoritetsbakgrunn lyver om sin klantilhørighet, men ønsker ikke hjelp til å fastslå dialektkunnskaper.

Kommentar: NTBs regjeringspropaganda

Skepsis i Norge til Liberation Tigers of Tamil Eeelam (LTTE) eller Tamiltigrene på Sri Lanka skyldes blant annet den skjeve av nyhetsdekningen Norsk Telegrambyrå (NTB) har stått for.

Sarita rømte fra vold og tvangsekteskap

Sarita Skagnes, forfatter og rådigiver for barne- og likestillingsdepartementet, har opplevd vold og incest, og hadde sannsynligvis blitt tvunget av familien til å gifte seg hvis hun ikke hadde rømt i 1989.

Arrangerer ektskap på nett

Moderne ekteskapsinngåelse blant unge fra India er ofte basert på et arrangert møte mellom to partnere som vil gifte seg. Nå brukes også internett for å finne en partner.

Fremgang for minoritetsrådgivere

I 2008 besluttet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at man skulle ansette minoritetsrådgivere for å hjelpe elever på vidergående skoler. 30 personer ble ansatt. Erfaringen så langt er meget positiv.
X