Film som egenterapi

Å lage film om rasisme, tvangsekteskap, kulturforskjeller og kjærlighet opplevdes som terapi for Sutharsan Balasubramaniam.

Samene feiret nasjonaldag 6. februar

- Før føltes det som om vi var mindreverdige, men nå er det ikke slik.
X