Mer tamil på luften

Radio Tamil har nå fått fornyet sin konsesjon til å drive lokalradio i Bergensområdet. De er på luften alle hverdager i en hel time.

Kultur Notiser

Oslo-skole vinner Benjami...

Verdt å få med seg

Spring AwakeningTid: Norg...

Karikaturtegningene

Hvordan myndighetene i europeiske land forholder seg til aviser som trykker karikaturtegningene, vil ha mye å si for reaksjonene i muslimske land, mener innsenderen.

Tegningene var propaganda

For å skape et harmonisk samfunn må vi respektere hverandres verdier, ikke krenke våre medmennesker, skriver innsenderen.

Like barn leker best

Islamekspert Anne Sophie Roald mener det lave tallet på blandingsekteskap også skyldes nordmenns holdninger til muslimer.

Sjelden kjærlighet. Enquette

Utrop har spurt fire ungdommer om de kunne tenke seg å gifte seg med en som er fra en annen kultur eller opprinnelse.1. Kunne du giftet deg med en muslim/nordmann?2. Hvorfor tror du det er så få ekteskap mellom muslimer og etnisk norske?

En reise utenom det vanlige

Ytterst i havgapet på Vestlandet bor en mann som på et tidspunkt i livet lå i en massegrav i Burundi. John Bosco Ngendakurio har ikke manglet på stoff til sin selvbiografi ”Kryssild”.

Norskbosniere for mangfold i samfunnet

– Politikere og maktpersoner i Bosnia-Hercegovina tjener på å skape splid blant de ulike etniske gruppene. Vi kan ikke lenger ha det slik, hevder det nye styret i Stecak.
X