Moro på konsert for damer

Pakistanske kvinner går sjelden på konserter. Nå vil Pakistansk Indisk Interkulturell Organisasjon ( P.I.I.O.K) få dem ut på dansegulvet.

Somalisk krafttak for TV-aksjonen

Norsksomaliere gjør en kjempeinnsats for å engasjere og spre kunnskap i egne miljøer om årets TV-aksjon.

Handler det alltid om rasisme?

Rosenborgspiller Anthony Annan har utløst en debatt om rasisme. Hvorvidt har han rett, kan debatteres. Men det hele minner meg om en episode fra barneskolen.

Frykter ny tvangsutsendelse til Syria

SOS Rasisme frykter at asylsøker Hussain Sheiko (22) nå vil lide samme skjebne som den syriske kurderen Abdulkarim Hossain, som ble tvangutsendt til Syria fra Norge i august og hevder han ble fengslet og torturert etter hjemkomsten.

En riktig løsning

Saken om en norsk alenemor strandet i India med sine to gutter har vært i media i flere måneder. Hun har brukt indisk surrogat og står oppført som guttenes mor i fødslesattesten.

Hvordan får jeg permanent opphold i Norge?

Rukhsana (23) spør JURK:Hei! Jeg er gift med en norsk mann og kom til Norge på grunn av han. Jeg må fornye oppholdstillatelsen hvert år. Når kan jeg få permanent opphold i Norge?

Innvandrere på Grorud gjør det bra

Mange innvandrere på Grorud har jobb. Det viser en rapport fra bydelsutvalget i Grorud. I Mange har sagt at Groruddalen har problemer fordi det er mange innvandrere der. Men rapporten viser at det går bra med dem. kke-vestlige innvandrere i bydelen har høyest yrkesdeltakelse av alle innvandrere i Oslo. Nordmenn i Groruddalen har lavere yrkesdeltakelse enn i noen av de andre bydelene.

Få politifolk med innvandrerbakgrunn

I de fleste av landets politidistrikter er ikke en eneste politistilling besatt av en person med innvandrerbakgrunn. I 2005 hadde hver femte innbygger i Oslo innvandrerbakgrunn, mens dette gjaldt kun 1 prosent av byens politibetjenter. Tallene viser at innvandrerbefolkningen i liten grad er integrert i politiet i Norge.

– Kurdere i Syria er ikke generelt forfulgt

Aktive opposisjonspolitikere i Syria er utsatt for omfattende kontroll og forfølgelse fra myndighetene. Men utlendingsmyndighetene tviler på at asylsøkere sendt ut fra Norge har vært utsatt for dette. 

Kapitalismen gir miljøkatastrofer i Latin-Amerika

Konsumsamfunnet fører til flere kriser i u-land, mener latinamerikanske organisasjoner på besøk i Norge.
X