”Gai” pride!

Gai Jatra, også kjent som ”ku-festivalen” i Kathmandu, er en svært populær festival. Flere grupper kjemper om å ha eierskap til grunnen til at Gai Jatra feires. Seksuelle minoriteter mener det er deres festdag.

Feiret 25 år på luften

For 25 år siden startet d...

Verdt å få med seg

Frihet, likhet og Det mus...

Ildsjel vant pris for folkeopplysning

Hildur Roll-Hansen er årets vinner av folkeopplysningsprisen. Hun fikk prisen 28. oktober under arrangementet ”Lesing åpner nye verdener” på Kolben Kulturhus. Prisen baserer seg på en forståelse av folkeopplysning som det folkelig forankrede kultur- og opplysningsarbeidets ideologiske fundament i Norge. Det er Voksenopplæringsforbundet (VOFO) som deler ut prisen.

Homoliberal islam vokser i styrke

Islamforsker Kari Vogt tror imam Dayiee Abdullah tilhører en voksende minoritet på verdensbasis. Men liberal islam har foreløpig svært få tilhengere i Norge.

Forskjellighet dyrkes i høyden

Representanter for Nepals og Norges seksuelle minoriteter samarbeider tett – denne gangen med utforming av Nepals nye kjønnsnøytrale ekteskapslov.
X