Moken-båt seilte langs norskekysten

I sommer ble en Kabangbåt sendt fra Thailand til Norge for å delta i et eksperiment.

OXLO-prisen til Nordic Black Theatre

OXLO-prisen 2010 tildeles...

Verdt å få med seg

FemoTank inviterer deg ti...

Utvandring = innvandring

Så lenge det finnes mennesker, vil folk flytte på seg. Kunstner Vibeke Jensen ønsker å skape bevissthet om migrasjon ved å utfordre publikum til å reflektere over sitt eget bilde av "de andre".

Ali har lav IQ fordi…

Joron Pihl legger ikke fingrene imellom i kritikken av PP-tjenesten i den nye utgaven av boken Etnisk mangfold i skolen.

Justisdepartementet presiserer

Departementet vil ikke gjøre omfattende endringer i praksisen med å sende ut asylsøkere uten lovlig opphold.

Sykkelhjelm i Lofoten?

”Det kan være farlig å sykle selv om man har på seg sykkelhjelm. De fleste av oss sykler for det”, sa Helge Lund om oljeboring og risiko, da han besøkte Vesterålen i slutten av oktober (28.10.2010). 
X