Innvandrerbarn har dårlig tannhelse

En ny undersøkelse gjort av Tannlegeforbundet blant 12-åringer i Oslo viser at det er stort behov for informasjon om tenner og tannstell blant barn med ikke-vestlig bakgrunn. Disse barna har flest hull i tennene.

Notiser lettnorsk

Mer rasisme på skol...

Notiser

Normal 0 21 ...

Et oppgjør med religionen

Debattene i media handler ofte om at radikal islam er på fremmarsj i Norge. Men hvorfor er norske medier så oppatt av religionen islam?

Kvinner har for lite vitamin D

Hvis du har for lite vitamin D, kan du bli syk. Forskerne Dawit Shawele Abebe og Thor Indseth vil at kvinner skal få vite mer om vitamin D.

Sats på helsen!

De fleste undersøkelser o...

Økt fokus på minoritetshelse

Styret i Helse Sør-Øst har bestemt at alle sykehus må styrke arbeidet med minoritetshelse. Ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er det blant annet satt i gang en foredragsserie som skal gi ansatte mer kunnskap om pasienter med minoritetsbakgrunn.

Sykehusene satser på mangfold

De fleste helseforetak mangler penger. Men mange sykehus scorer høyt på mangfold og kompetanse. For å kunne gi pasientene et likeverdig tilbud er sykehusene helt avhengig av å ha flerkulturelle ansatte.

Utrop for 5 år siden: Unge innvandrere sliter på boligmarkedet

Det er ikke lett å komme seg inn på boligmarkedet i Norge hvis man er en ung innvandrer uten jobb, mener Christian Hellevang, styreleder i Leieboerforeningen.
X