Døden

døden avsluttes aldri den...

Øyeblikket

Retter pekefingeren mot s...

Engasjert følelsesmenneske

Hun føler seg forpliktet til å kjempe mot urettferdighet og si fra om kritikkverdige forhold. Innimellom føles det ensomt å stå i kampen. Hun har innsett at livet er fantastisk komplisert. Det samme kan sies om journalisten, redaktøren og samfunnsdebattanten Shazia Sarwar.

Getto på Vestre Aker og Ullern

En getto er en seksjon el...

Vis hva du er god for

Vi er alle rollemodeller for noen, enten vi vil det eller ikke.
X