Innvandrere kan avgjøre valget

I følge fersk statistikk har hver fjerde velger i Oslo innvandrerbakgrunn. Hvis innvandrere vil, kan de snu Oslo opp ned. Men de gjør det ikke.

Han mener UNE gjør farlige feil

Kåre Lode (bildet) ...

Human returhjelp en nødvendighet

– For folk som velger å reise tilbake til hjemlandet etter avslag på asylsøknad i Norge er en sikker retur og hjelp til å reintegrere seg i hjemlandet helt essensielle tiltak, mener representant i International Organization for Migration (IOM), Abresha Dula.

Skole for nye innvandrere

En folkehøgskole i Nordland har laget en egen linje for unge nyankomne innvandrere. Skolen heter Cocoon Sandvik Folkehøgskole og ligger i Mosjøen i Nordland fylke.

Jeg har lånt penger til onkel – hvordan får jeg dem tilbake?

Ali spør JURK: Jeg har lånt 10 000 kroner til onkelen min. Han vil ikke betale pengene tilbake til meg. Hva kan jeg gjøre?

Ønsker seg autoritære ledere

En fersk meningsmå...

Ritualer – både ekskluderende og inkluderende

Ritualer kan skille oss ad. Samtidig er det lite annet som er mer felles for alle, uansett rang eller tilhørighet.

Verden Rundt

Italia: Syv marokkanere a...

Fuktig overgang fra ungdom til voksen

Drikkeritualer blir opprettholdt av ungdom, partysvensker og kvinner. Drikking har blitt urbant, trendy og moderne.

Fire politikere om homodebatten i innvandrermiljøene

Har Eirik Roen rett i at man fra politikernes side ikke har våget å ta opp homodebatten internt?
X