Lanserer nettsider om kreft på polsk og somali

Kreftforeningen har fått nye nettsider på polsk. Snart kommer det nettsider på somali også.

– Dobbelt statsborgerskap gir bedre integrering

SV-politiker Aksel Hagen vil oppheve forbudet mot dobbelt statsborgerskap i neste regjeringsperiode. – Tåpelig, mener Frp. – Uaktuelt, mener Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Minoriteter ut mot ledelsen i SU

I SUs nye integreringsprogram går partiet inn for å stille strengere krav til innvandrere. Dette har skapt splid mellom grasrota og ledelsen i ungdomspartiet.

Det som avgjør valget

Partienes integreringspolitikk bør være avgjørende for hvordan minoriteter stemmer.

Utrop for fem år siden: Mislykket skole for romfolket

Dårlig oppmøte kjennetegner kurs spesielt rettet mot romfolket hos voksenopplæringen i Oslo, melder NTB.

Mangelfullt om opptøyene

Det er påfallende at de økonomiske og sosiale faktorene i opprøret får så lite oppmerksomhet i media sammenliket med de „ideologiske”, „religiøse” og „kulturelle”. Les kommentaren her!

Om Utrop

Ansvarlig redaktør:Majora...
X