Gir dødelig kroppsskam

– Tabu om kroppen gjør at mange innvandrerkvinner ikke sjekker seg for brystkreft tidsnok, forteller norsk-tyrkiske Tendu Nazilli og får støtte av kreftoverlege Ida Rashida Bukholm. Begge mener dette er en av hovedårsakene til den høye dødeligheten blant innvandrerkvinner.

Norske butikker selger ulovlige hudblekingskremer

Flere butikker Utrop har besøkt, selger hudblekingskremer som inneholder forbudte og helseskadelige stoffer. Privatpersoner kjøper kremene i utlandet og fører dem inn i landet uten at myndighetene varsles. 

Én av fire vil sende ulydig ungdom til hjemlandet

Ungdom som ikke klarer å oppføre seg, kan ha godt av å tilbringe tid i foreldrenes hjemland, mener én av fire minoritetsungdom Utrop har spurt. 

Ungdom splittet i synet på religion

Én av tre ungdom har ekstra stor respekt for religiøse, ifølge en spørreundersøkelse Utrop har gjennomført. Til tross for dette er skepsisen stor mot religiøse uttrykk på skolen. Hvorfor er det slik?

Ja til obligatorisk undersøkelse av alle barn

Så lenge ingen barn blir trukket ut på grunn av etnisk og religiøs tilhørighet, støtter Utrop en obligatorisk og systematisk helse- og sosialsamtale for alle barn i Norge.

Fiskerinæringen retter seg etter sanksjonspolitikk

Statsminister Erna Solberg (H) frykter at det kjølige forholdet mellom Russland og Vesten kan føre til økt arbeidsledighet i Nord-Norge, blant annet på energi og fiske. Sistnevnte er selv forsiktig med å uttale seg så kort tid etter at fiskeriembargoen fra russisk side trådte i kraft.

Religionen som løsning

Moderat religion kan fungere som en "vaksine" mot religiøs ekstremisme, skriver redaktør i Utrop, Are Vogt Moum. 

Verden Rundt

Foreslår ebola-samarbeid ...

– Vi trenger flere språk på eldresentrene

Det blir flere og flere eldre innvandrere. – I fremtiden må vi få flere eldresentre der pleierne snakker flere språk. Det mener Antonio Domenico Trivillino fra Rådet for innvandrerorganisasjoner (RiO).

30 års misnøye baner vei for nye spenninger

I midten av oktober i år fant det sted en historisk hendelse i Sri Lanka. Togforbindelsen mellom den nordlige og sørlig delen av landet ble gjenåpnet etter 24 år. Men ingen tamilske politikere i nord deltok i feiringen.
X