«Rasistisk motiv» må tas mer på alvor

Det er for høy terskel før politiet eller påtalemakten reiser tiltale etter «rasistisk motiv» som skjerpende omstendighet. Og enda færre dommer hvor denne bestemmelsen kommer til anvendelse. Jacob Kuteh-saken er et ferskt eksempel, mener redaktør Majoran Vivekananthan. 

Utrop retter

I forrige nummer av Utrop...

Verden rundt

Vil angripe turister Isla...

Notiser side 8 og 9

To kurdere og 32 nordmenn...

De arbeidsvillige

Vi må fortelle historiene til alle dem med minoritetsbakgrunn som har gjort ærlige forsøk på å bidra til samfunnet, men som har blitt slukt av NAV-systemet eller hindret i sin personlige fremgang på grunn av fordommer, utestenging eller sviktende tillit til "innvandrere". Det mener Ubah Aden (A). 

SOS Rasisme reagerer på hijab-brenning

- Brenningen av skaut er en handling som kan føre til trakassering av mange kvinner som bruker dette plagget. 

Du kan bestille ordbøker om arbeid

Fagforeningen LO har skrevet ordbøker som gjør det lettere å være arbeidsinnvandrer. Ordbøkene finnes på arabisk, tyrkisk, polsk, russisk og engelsk. 

Leksehjelp og svømmekurs nedlagt

Den frivillige organisasjonen Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR) fikk mer enn halvert tilskuddet ved revidert statsbudsjett fra 500.000 til 200.000 kroner. 

Hjelper deg med norsken

Flerkult er en gruppe som jobber på bibliotekene. De jobber med å hjelpe innvandrere å finne gode bøker og aviser på lettere norsk.  

Om Utrop

Ansvarlig redaktør:Majora...
X