Verden rundt

Vil angripe turister Isla...

En sekulær bølge skyller over Iran

Revolusjonen i 1979 har gjort at mange iranere har forlatt sin religion. I dag er den sekulære bevegelsen den klart sterkeste blant iranerne, hevder innsenderen. 

Om Utrop

Ansvarlig redaktør:Majora...

Hjelper deg med norsken

Flerkult er en gruppe som jobber på bibliotekene. De jobber med å hjelpe innvandrere å finne gode bøker og aviser på lettere norsk.  

Leksehjelp og svømmekurs nedlagt

Den frivillige organisasjonen Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR) fikk mer enn halvert tilskuddet ved revidert statsbudsjett fra 500.000 til 200.000 kroner. 

«Rasistisk motiv» må tas mer på alvor

Det er for høy terskel før politiet eller påtalemakten reiser tiltale etter «rasistisk motiv» som skjerpende omstendighet. Og enda færre dommer hvor denne bestemmelsen kommer til anvendelse. Jacob Kuteh-saken er et ferskt eksempel, mener redaktør Majoran Vivekananthan. 

De arbeidsvillige

Vi må fortelle historiene til alle dem med minoritetsbakgrunn som har gjort ærlige forsøk på å bidra til samfunnet, men som har blitt slukt av NAV-systemet eller hindret i sin personlige fremgang på grunn av fordommer, utestenging eller sviktende tillit til "innvandrere". Det mener Ubah Aden (A). 

SOS Rasisme reagerer på hijab-brenning

- Brenningen av skaut er en handling som kan føre til trakassering av mange kvinner som bruker dette plagget. 

Hva du må vite om å leie

Når du leier en leilighet, kan det bli konflikter og krangler. Forbrukerrådet er et kontor som gir råd om dine rettigheter. De har noen råd om leie. 

Du kan bestille ordbøker om arbeid

Fagforeningen LO har skrevet ordbøker som gjør det lettere å være arbeidsinnvandrer. Ordbøkene finnes på arabisk, tyrkisk, polsk, russisk og engelsk. 
X