Kvinne nektes fransk nasjonalitet etter håndhilse-nekt

En kvinne med muslimsk bakgrunn ble i 2016 nektet å bli fransk etter å ha nektet å håndhilse to menn under et statsborgerskapsseremoni. Tidligere denne uken opprettholdt landets høyeste rettsinstans avgjørelsen.

Flere minoritetsspråklige barn i barnehage

Siden 2017 har andelen minoritetsspråklige barn økt med fem prosent, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Innvandrere stemmer som folk flest

Civita antyder at innvandrere er "venstrevridde". Samtidig glemmer man at ting har skjedd de siste årene, skriver Utrop i denne kommentaren.

Gharahkhani: – Innvandringspolitikken er inhuman og urettferdig

Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani tar et sterkt oppgjør med norsk innvandringspolitikk, som han beskriver som inhuman og urettferdig.

Hvordan går det egentlig med flyktningene i Norge?

Ny studie viser at en av tre har falt utenfor arbeidsmarkedet fem år etter endt introduksjonsprogram, og at kommunene vet lite om hva som skjer med de bosatte flyktningene.

Kunstnerprofil: – Ta imot folk med verdighet

En av kongens taler trigget Eduardo Hans «Doddo» Andersen til å lage et dikt som tar for seg de vanskelige spørsmålene rundt det å ta imot nye mennesker i et nytt land.

Eldre innvandrere kan bli fremtidsvinnere

I et samfunn hvor staten kan få en stadig mindre rolle, vil moderne storfamilier gjenvinne status. Noe som igjen vil gagne fremtidens eldre med innvandrerbakgrunn.

Fattigdomsdebatten er ikke en innvandringsdebatt

Siden Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem tall som viser at 101.000 barn lever i fattigdom har debatten stort sett handlet om innvandrere.

Sykehuset skal bli enda bedre på mangfold

En ny strategi for likeverdige helsetjenester og mangfold ved Oslo universitetssykehus (OUS) skal forbedre sykehustjenesten ytterligere på dette punktet.

Flere innvandrere flytter til Oslo Vest

I bydelene Vestre Aker og Nordstrand har rundt 17 prosent innvandrerbakgrunn. Andelen i flere bydeler på østkanten er over 50 prosent. Men veksten er størst i vest. 
X