Lettnorsk

Spenning i polarnatta

– Mange barn som flykter har opplevd mye vondt. De vil lese bøker som slutter godt, sier Sunniva Relling Berg. Hun jobber på bibliotek.

– Hei, vi er fra Barnevernet!

Barneverntjenesten i Alna har besøkt barne- og ungdomsskolene i bydelen for å fortelle om seg selv. De fikk mange spørsmål.

– Det var bare en spøk!

Hun angrep Jon Helgheim (Frp) for "gal" uttale av ordene muslim og islam. Det angrer hun på i dag.

I skisporene til flyktningene

Under 2. verdenskrig måtte mange nordmenn flykte til Sverige. Flyktningerennet er til minne om dem.
X