«Ung, svart og norsk»

0Shares

Rapporten er basert på dybdeintervjuer og filming av svart ungdom i et hvitt samfunn. Alle som er intervjuet sier at de har opplevd rasisme. Trakasseringen har for eksempel funnet sted på skolen eller i møte med politiet.

Rapporten er offentliggjort av organisasjonen Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD). De har med vilme brukt begrepene «svart» og «hvit» istedenfor «minoritet» og «flerkulturell». Begrepene er brukt som politiske begreper, og ikke som konkrete beskrivelser av hudfarge.

– Det påfallende at diskriminering ikke blir tatt på alvor, og kultur brukes som forklaring, sier Anita Rathore til Utrop.

– For det første finner vi at alle ungdommene vi har møtt har en refleksjon rundt den virkningen dere bakgrunn har på deres hverdag, men da ikke i forhold til en kulturforklaring men i forhold til hvordan de møtes av det norske samfunnet. Det er påfallende i forhold til at kultur er en vanlig forklaringsvariabel på minoritetsungdoms situasjon. De forklarer sine utfordringer ved å peke på norske samfunnsstrukturer eller enkeltindivider innenfor en gitt etat, heter det i følge rapporten.

Alle ungdommene hadde opplevd en form for rasisme – fra å bli kalt brunost til å bli stoppet av politiet som den eneste mens hvite venner fikk gå.

– De har opplevd rasisme, og de har opplevd at dette feies under teppet og ikke blir tatt på alvor. De har fortalt om de mange småtingene som til slutt blir en ting for mye, og betydningen av å bli tatt på alvor. I og med at alle har opplevd rasisme, og de bærer med seg historier fra venner og bekjente som også har opplevd rasisme, så er dette noe de ser som en forklaring. De ønsker at dette skal tas på alvor, i følge rapporten.

-Start med skole
– Skolen må og se den styrken elevene har i forhold til å forholde seg til rasisme, og ikke være redd for å ta det opp som tema. Det er en historie rundt rasisme som disse ungdommene bærer i seg, og som det norske samfunnet må ta på alvor. Skolen er et Norge i miniatyr, heter det videre.

Rapporten kan lastes ned herfra:
http://www.omod.no/norsk_aktuellt_rap.htm