Venstreorienterte innvandrervelgere

Tre av fire innvandrere som stemte ved fjorårets kommunevalg, stemte enten Ap, Sv eller RV.

Den landsomfattende undersøkelsen som har kartlagt hvordan ikke-vestlige innvandrere stemte ved et lokalvalg, er den første i sitt slag. Undersøkelsen viser at 86 prosent av muslimene stemte enten Ap, Sv eller RV. Partiene som har lavest oppslutning blant velgere med ikke-vestlig bakgrunn, er Høyre og Frp, skriver NRK.

I rapporten kommer det fram at valgdeltakelsen blant innvandrere er svært lav, mindre enn én av tre stemmeberettigede valgte å stemme. Og tendensen er synkende, heller enn stigende.

Ideologi og klasse
Ifølge SSB skyldes ikke innvandrernes venstreorienterte stemmegivning deres ideologiske ståsted eller sosial klassetilhørighet. Det som gir størst utslag, ifølge SSB, er integrering, flyktningbakgrunn og religion. 

Rapporten viser at innvandrervelgere som stemmer til venstre er mer sentrumsorienterte enn venstresidens velgere sett under ett. Det er altså moderate venstrevelgere som er vanligst blant innvandrerbefolkningen.


Yasmin Mujahid


Politisk bevisste
Yasmin Mujahid er ikke overrasket over at mange innvandrere stemmer på Ap. Mujahid har vært Ap-politiker siden 1989, og sier at hun kjenner tankegangen til mange innvandrere.

– Innvandrere er politisk bevisste. De kjenner til mange problemer, og de partiene som prøver å rette opp på problemene deres, blir derfor interessante for dem. Ap ønsker å motvirke ujevnheter i samfunnet og skape sosial likhet. Dette er antagelig noe som mange med innvandrerbakgrunn stiller seg bak, sier Mujahid.