Historisk samarbeid for integrering

Representanter for innvandrerrådene i syv norske byer møttes i helgen til diskusjon om hvordan de sammen kan jobbe for bedre integrering.

– Dette er ikke en ny organisasjon som blir til. Vi er her for å utveksle erfaring og diskutere hvordan vi kan etablere en landsdekkende plattform for at vår stemme kan bli hørt, sier Akhenaton de Leon, leder for Rådet for innvandrerorganisasjonene i Oslo.

– Dette er noe helt nytt i norsk integreringshistorie.

Lite penger

Syv rådsledere fra de største byene i landet var på lørdag samlet for å diskutere felles problemstillinger og en eventuell samarbeidsplattform for innvandrerrådene i Norge. Noen av disse er oppnevnt av kommunen, mens andre er selvopprettet. Det finnes også flere innvandrerråd rundt om i kommunene i Norge. Men tross det samme politiske engasjementet er det bare noen få som mottar økonomisk støtte til sitt arbeid. De Leon er tydelig på hvem som har det finansielle ansvaret. 

Innvandrerråd fra sju norske byer møttes lørdag 4. oktober for samarbeidsplaner.
Historisk samarbeid: Innvandrerrepresentanter fra sju norske byer var lørdag samlet for å diskutere felles strategier. I forgrunnen: Suzana Krumerac og Akhenaton de Leon. Bak fra venstre: Thomas Wanjolu, Michael Rana Malaken, Ana Maria Silva Harper, Parsian Fereshteh og Bijan Gharakhani.


– Grunnen til at alle inviterte ikke kunne komme er ganske enkelt at noen av innvandrerrådene ikke har penger nok til å sende representanter. Noen har ikke kontorer engang. Det offentlige er nødt til å støtte innvandrerrådene, og slutte å nevne integreringspolitisk engasjement i bisetninger. Innvandrerrådene må likebehandles med andre råd i kommunen, som for eksempel eldreråd.

Vil lyttes til

Initiativtakerne for møtet er leder i Askim invandrerråd, Suzana Krumerac, og Akhenaton de Leon, leder for Rådet for innvandrerorganisasjonene i Oslo. Begge er optimistiske med tanke på utfallet av møtet og veien videre.

– Vi er glade for å komme sammen og vi ser at vi har mye til felles, konstaterer de Leon.

– Nå må følge opp møtet ved å kontakte bevilgningsmyndigheter som IMDi og Arbeids- og inkluderingsdepartementet og kommunene. Det kan ikke være sånn at noen av rådene mottar støtte, mens andre ikke gjør det. Vi vil ikke bare ha ord, men også penger i støtte.

– Integrering er også storsamfunnets ansvar, men det kan ikke skje uten oss, legger Suzana Krumerac til.

– Vi er rådgivere på vegne av innvandrerne og vi forventer at våre råd blir lyttet til.