Utrop retter - og presiserer

I artikkelen om Krafttak for norskopplæring i Oslo kommune var noen av faktaopplysningene feil. Her følger de korrekte opplysningene:

Det er om lag 1300 personer som venter på norskkurs, ikke 1800, slik det sto i artikkelen. Ved en feil var ordet «før» blitt byttet ut med ordet «etter» i en setning. Det riktige skal være: «Mange mister retten [til norskopplæring] 1. september 2010. Det gjelder dem som fikk oppholdstillatelse før 1. september 2005.» Her er det også viktig å presisere det finnes unntak, og at enkelte som kom før 1. september 2005, fremdeles kan få gratis norskkurs etter 1. september 2010. (I lettnorsk-rubrikken sto det 2003, mens det riktige altså er 2005.) Artikkelen kunne videre gi inntrykk av at norskkurs er obligatorisk for å få oppholdstillatelse. Det riktige er at du kan avlegge en test for å dokumentere dine norskkunnskaper. Alle som vil søke statsborgerskap etter 1. september 2008, må ha bestått prøver/eksamener i norsk eller ha gjennomgått 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap, ikke 600 timer, slik det var oppgitt i artikkelens faktaboks. Det foreligger riktignok et lovforslag der antallet obligatoriske timer heves til 600, men dette er ennå ikke vedtatt.
Utrop nr. 17/2009 (26.11.2009)

Utrop pluss

Du må logge inn for å få tilgang til Utrop pluss.
Dersom du har et Utrop pluss abonnement skriv inn
din kode under. Dersom du ikke har et abonnement, se lenger nede på siden for mer
informasjon.
Kode/e-postadresse:

  25 kr per mnd  (48 utgaver som eavis)

  Privatpersoner (avtalegiro) 

  600 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Privatpersoner 

  975 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Institusjonsabonnment 

Eksisterende papirabonnement

Dersom du har et papirabonnement på Utrop kan du skrive inn e-postadressen som er registrert på abonnementet ditt i kodefeltet over for å få tilgang til digitale utgaver av Utrop. Er du papirabonnent og ikke har registrert epost-adressen kan du gjøre det ved å sende en epost til majoran(a)utrop.no