Mangfold i praksis: Enhet for mangfold (EMI) i Oslo ser stor vilje til frivillig innsats blant innvandrerorganisasjonene. ERAS er et samarbeid mellom 25 innvandrerorganisasjoner og organiserer hvert år en festival i Oslo sentrum (bildet).
Foto: ERAS

Innvandrere gjør stor frivillig innsats

Oslo kommune har som målsetting at Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad. For å oppnå dette skal Enhet for mangfold og integrering (EMI) støtte opp om foreninger og ressursmiljøer i minoritetsbefolkningen.
Utrop nr. 12/2010 (16.09.2010)

Utrop pluss

Du må logge inn for å få tilgang til Utrop pluss.
Dersom du har et Utrop pluss abonnement skriv inn
din kode under. Dersom du ikke har et abonnement, se lenger nede på siden for mer
informasjon.
Kode/e-postadresse:

  25 kr per mnd  (48 utgaver som eavis)

  Privatpersoner (avtalegiro) 

  600 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Privatpersoner 

  975 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Institusjonsabonnment 

Eksisterende papirabonnement

Dersom du har et papirabonnement på Utrop kan du skrive inn e-postadressen som er registrert på abonnementet ditt i kodefeltet over for å få tilgang til digitale utgaver av Utrop. Er du papirabonnent og ikke har registrert epost-adressen kan du gjøre det ved å sende en epost til majoran(a)utrop.no