Alle som jobber, skal ha kontrakt.
Foto: Scanstockphoto

Har jeg rett til kontrakt på jobben?

Denne saken kom inn til JURK:
Nadia ringte til JURK. Hun har nettopp fått ny jobb, og hun har noen spørsmål. Hun vil vite om hun skal ha arbeidskontrakt. Hun spør også om sjefen har lov til å gi henne oppsigelse hvis hun blir gravid.
Utrop nr. 12/2010 (16.09.2010)
JURK svarte i saken:
Alle som jobber, har rett til å få skriftlig arbeidskontrakt. Det står i arbeidsmiljøloven § 14-5. Det er sjefen som må passe på at du får arbeidskontrakt.

Hvis sjefen vil si deg opp, må hun ha gode grunner. Det står i arbeidsmiljøloven § 15-7. I loven står det at sjefen ikke kan si deg opp på usaklig grunnlag. Det betyr at sjefen ikke kan si deg opp for eksempel fordi hun ikke liker deg, fordi du kommer fra et annet land eller lignende. Sjefen kan si deg opp hvis det skjer noe med firmaet, for eksempel hvis økonomien til firmaet blir dårligere. Sjefen kan også si deg opp hvis du bryter reglene på jobben, eller hvis du gjør noe ulovlig på jobben.

Sjefen har ikke lov til å si opp Nadia fordi hun blir gravid. Det står i arbeidsmiljøloven § 15-9. Hvis hun likevel blir sagt opp, er det arbeidsgiver som må bevise at det er en annen saklig grunn for dette, og ikke graviditeten.

Hvis Nadia får problemer på jobben, kan hun kontakte JURK. JURK kan hjelpe henne med informasjon og rettshjelp.