Valgsjokk i Sverige

Folkets røst: i årets valg fikk det sterkt konservative og innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna 5,7 prosent av stemmene og kommer inn i Riksdagen
Foto: flickr/Nisse Berglund
De innvandringsfiendtlige Sverigedemokraterna kom inn i Riksdagen etter å ha gjort sitt beste valg noensinne. Uvitenhet blant velgerne, det politiske establishments manglende vilje til å utfordre partiet og det at partiet har moderert sine standpunkter, nevnes blant årsakene til valgskredet.
0Shares

Riksdagsvalget i Sverige, avholdt søndag 19. september, fikk historiske konsekvenser. Statsminister Fredrik Reinfeldts borgerlige blokk Alliansen vant valget foran en rødgrønn opposisjonsblokk ledet an av Mona Sahlins sosialdemokrater.

Sverigedemokraterna er likevel navnet på alles lepper. Det sterkt nasjonalistiske og innvandringskritiske partiet fikk 5,7 prosent av stemmene. Det var tilstrekkelig til å komme over sperregrensen på fire prosent. Og med tyve mandater har partiet kommet i vippeposisjon.

Ulmer under overflaten
Anders Todal Jenssen, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, har valgforskning som et av sine spesialområder. Han mener flere faktorer ligger bak Sverigedemokraternas suksess.

Sverige har en sterk innvandringskritisk folkeopinion, selv om de etablerte politiske partiene er enige i en liberal innvandrings- og integreringspolitikk, hevder professor og valgforsker Anders Todal Jenssen.
Foto : svt.ntnu.no

Jeg håper politikerne har lært av dette valget at man ikke skal stikke hodet i sanden så snart ting blir ubehagelige.

– Under overflaten har det lenge vært en innvandringskritisk folkeopinion blant svenskene, men det er først nå den gir seg utslag på partipolitisk nivå. Sverigedemokraterna har funnet frem til en mye mer moderat profil som gjør dem langt mer spiselige for potensielle velgere. De etablerte partiene i Sverige har helt fram til nylig klart å unngå at innvandringsspørsmålet blir et rikspolitisk valgtema. En situasjon som nå har endret seg radikalt.

Leder i Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson: innvandringdiskusjon behøver ikke bety at man er rasist.
Foto : Wikimedia Commons

Hvorfor fikk SD et såpass godt valgresultat?

Bekymret: Leder i Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, håper de andre partiene i Riksdagen står samlet for at Sverigedemokraternas 20 valgte representanter skal få minst mulig innflytelse.

–  Storpartienes (spesielt Socialdemokraterna og Moderaterna) isolasjon og ikke-konfrontasjonslinje, samt flere mediers negative omtale av partiet har også vært utslagsgivende i årets valg og trolig gitt partiet mange sympatistemmer.

Sportsjournalist og Moderat-velger Christopher Kviborg (25): årets valgresultat er en nyttig lærepenge til politikerne om at vanskelige samfunnstemaer kan ikke bare feies under teppet.
Foto : Privat

Ytterliggående
Leder i Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, er svært bekymret for konsekvensene av valgresultatet og hvordan det kan påvirke både politikk og sameksistensdebatt.

–  Her snakker vi om et parti hvor man for bare noen år siden gikk i uniformer og hvor fremtredende ledere og medlemmer av partiet var direkte knyttet til den nynazistiske bevegelsen i landet.

Ifølge henne er partiet fortsatt veldig ytterliggående på mange punkter.

– SDs politikk ligner nå mer på Frp og Dansk Folkeparti. Partiet presenterer et innvandrerregnskap uten inntektene fra innvandrernes skatter og avgifter, ønsker å redusere ikke-vestlig innvandring kraftig og anser islam som en trussel for  svensk kultur. Det er ytringer og lovforslag vi gjenkjenner fra debatten her hjemme, og som enn så lenge anses som ekstreme i en svensk kontekst.


Uvitenhet
Christopher Kviborg (25) er en typisk Moderaterna-velger, ung, høyt utdannet og ansatt i privat sektor. Kviborg, som er fra Stockholm og jobber som sportsreporter, er veldig fornøyd med at Moderaterna gjorde et godt valg. Samtidig er han bekymret for at SD fikk så mange stemmer.

Velgernes økte fremmedfrykt og uvitenhet kan ha vært med på å hjelpe SD inn i svensk parlamentarisk liv, ifølge han. Samtidig er han også sterkt kritisk til hvordan mediene og andre politiske aktører han håndtert situasjonen.

– Jeg tror dessverre at Sverigedemokraterna kommer til å sette et sterkt preg på politikken i årene fremover. For Sverige er dette veldig ugunstig. Noe jeg håper politikerne har lært av dette valget, er at man ikke skal stikke hodet i sanden så snart ting blir ubehagelige, men at de faktisk tar opp de vanskelige spørsmålene i dagens Sverige.