Ikke yrkesforbud: Regjeringen ønsker flere med minoritetsbakgrunn som ansatte i barnevernet, skriver Audun Lysbakken, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, i dette svaret til Utrops redaktør.
Foto: Shanjayan Shan

Feil om regjeringens integreringspolitikk

I Utrops innstikk til Dagbladet fremsetter Majoran Vivekananthan påstander om regjeringens innvandrings- og integreringspolitikk. Hans antydning om at regjeringen fører en assimileringspolitikk er både en avsporing av debatten og direkte feil. I tillegg inneholder utsagnene hans om yrkesforbud og integreringspolitikk unøyaktigheter som jeg må oppklare.
Utrop nr. 13/2010 (30.09.2010)

Utrop pluss

Du må logge inn for å få tilgang til Utrop pluss.
Dersom du har et Utrop pluss abonnement skriv inn
din kode under. Dersom du ikke har et abonnement, se lenger nede på siden for mer
informasjon.
Kode/e-postadresse:

  25 kr per mnd  (48 utgaver som eavis)

  Privatpersoner (avtalegiro) 

  600 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Privatpersoner 

  975 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Institusjonsabonnment 

Eksisterende papirabonnement

Dersom du har et papirabonnement på Utrop kan du skrive inn e-postadressen som er registrert på abonnementet ditt i kodefeltet over for å få tilgang til digitale utgaver av Utrop. Er du papirabonnent og ikke har registrert epost-adressen kan du gjøre det ved å sende en epost til majoran(a)utrop.no